Uitspraak in zaak 2015/338.5

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.