Zaak 2016/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Avans Hogeschool, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de Academie voor Communicatie en User Experience haar een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Communicatie te verstrekken, ongegrond is verklaard.

De zaak is ingetrokken.