Uitspraak in zaak 2015/240/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Oefentherapeut-Mensendieck, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.