Uitspraak in zaak 2015/264/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Techniek om hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.