Uitspraak in zaak 2015/050.4

Bestreden beslissing

Verzoek om herziening van de uitspraak van 19 mei 2015, waarbij het beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Hogeschool Inholland betreffende de toekenning van ondersteuning ten laste van het profileringsfonds, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het verzoek is afgewezen.