Uitspraak in zaak 2015/279

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven wegens niet tijdige bevestiging van de machtiging tot betaling van het collegegeld, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is niet-ontvankelijk.