Uitspraak in zaak 2015/236/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding International Management and Business Studies van de Fontys International Business School om hem wegens fraude een sanctie op te leggen waarbij de desbetreffende toets ongeldig is verklaard en appellant is uitgesloten van de eerstvolgende herkansing, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.