Uitspraak in zaak 2015/260/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen beslissing van CBE De Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem geen extra herkansing toe te kennen voor het onderdeel Aanbesteden/RC Beton, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.