Uitspraak in zaak 2015/256/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar namens het bestuur van de faculteit der Geesteswetenschappen een bindend negatief studieadvies te geven voor de opleiding International Studies, niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.