Uitspraak in zaak 2015/282E

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing de inschrijving per 1 mei 2015 te beëindigen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.