Uitspraak in zaak 2015/289/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet (verder) te verlengen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.