Uitspraak in zaak 2015/239

Bestreden beslissing

Beroep tegen de weigering van de Vrije Universiteit Amsterdam om te beslissen op het gemaakte bezwaar tegen de hoogte van het instellingscollegegeld, de gevorderde dwangsom en het verzoek om vergoeding van de proceskosten.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.