Uitspraak in zaak 2015/253/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Finance het tentamen Externe Verslaglegging wegens fraude ongeldig te verklaren en hem uit te sluiten van toetsen en herkansingen in periode 1, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.