Uitspraak in zaak 2015/342/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Cluster Marketing de geldigheidsduur van zijn studieresultaten niet te verlengen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.