Uitspraak in zaak 2015/288/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding International Studies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.