Uitspraak in zaak 2015/303

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie haar wegens het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.