Uitspraak in zaak 2015/307/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Zorg betreffende de herziene beoordeling van het casereport, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.