Uitspraak in zaak 2015/337/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie bacheloropleiding Leraar Wiskunde, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.