Uitspraak in zaak 2016/004

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie hem wegens het niet voldoen aan de toelatingseisen niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.