Uitspraak in zaak 2016/005/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys hogescholen, waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissingen van de examencommissie om hem voor de opleiding ICT namens het college van bestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.