Uitspraak in zaak 2016/050.5/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.