Uitspraak in zaak 2016/234/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie wegens een onregelmatigheid respectievelijk plagiaat de desbetreffende twee toetsen ongeldig te verklaren en appellante uit te sluiten van alle toetsen in de periode oktober en november 2016.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.