Uitspraak in zaak 2016/260/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen om zijn verlengingsverzoek geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens af te wijzen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.