Uitspraak in zaak 2017/039.5/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissingen van de examencommissie Instituut voor Lerarenopleidingen het tentamen ENSG1B02X wegens fraude ongeldig te verklaren en appellant uit te sluiten van de tentamens Syntax 1, Grammar 1, Phonetics 1, Vakdidactiek/Helpdesk; Effectief leren en dir. instructie alsmede Arrangeren digitaal leermateriaal, ongegrond is verklaard.

UItspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.