Zaak 2017/052.1

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op bezwaar betreffende de toelating tot de decentrale selectie geneeskunde opleiding Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Het beroep is ingetrokken.