Uitspraak in zaak 2016/250/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie BNB/T&L/LWM appellant een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bos- en natuurbeheer te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CHBO

Het beroep is ongegrond verklaard.