Uitspraak in zaak 2016/243/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de weigering van de voorzitter van de examencommissie van het Instituut voor Lerarenopleidingen om toestemming te verlenen tot een alternatieve toetsvorm voor de landelijke kennisbasistoets geschiedenis, niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard.