Uitspraak in zaak 2018/071.5

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE van 12 maart 2018 waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem niet toe te laten tot het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Beroep gegrond, administratief beroep niet-ontvankelijk.

Hoofdoverwegingen:

2.2.1    Niet aannemelijk is dat appellant als gevolg van de beslissing van de examencommissie studievertraging, en derhalve financiële schade heeft opgelopen. Ter zitting van het College is gebleken dat appellant in het kader van het afstudeertraject in het studiejaar 2017-2018 maximaal tweemaal een plan van aanpak voor zijn afstudeerscriptie kon indienen. Appellant heeft, nadat hij alsnog tot het afstudeertraject is toegelaten, van beide mogelijkheden gebruik gemaakt, maar heeft beide keren het cijfer 1 voor zijn plan van aanpak toegekend gekregen. Dit betekent dat appellant eerst in het volgende studiejaar een nieuwe mogelijkheid heeft om een aangepast plan van aanpak in te dienen. Derhalve moet worden geconcludeerd dat ook al zou appellant eerder tot het afstudeertraject zijn toegelaten, dit - gelet op voormelde resultaten - er niet toe zou hebben geleid dat appellant eerder zou zijn afgestudeerd. Het CBE heeft dan ook terecht geoordeeld dat appellant geen belang meer heeft bij beoordeling van het beroep tegen de beslissing van de examencommissie.

Het betoog faalt.

[…]

2.4       Voor zover appellant stelt dat het CBE het beroep niet-ontvankelijk had moeten verklaren in plaats van ongegrond, overweegt het College dat het dictum van de beslissing van het CBE inderdaad niet correct is. Het CBE diende het beroep niet-ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan procesbelang. De grond is derhalve terecht aangevoerd.

Het betoog slaagt.