Uitspraak in zaak 2018/071.5

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE van 12 maart 2018 waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem niet toe te laten tot het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Beroep gegrond, administratief beroep niet-ontvankelijk.