Uitspraak in zaak 2018/009

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Stenden Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Chemie, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.