Uitspraak in zaak 2018/131

Bestreden beslissing

Verzoek om schadevergoeding in verband met klachten over de studeerbaarheid van de opleiding bij de Vertaalacademie van Zuyd Hogeschool.

Uitspraak CBHO

Het College acht zich niet bevoegd om op het verzoek te beslissen.