Uitspraak in zaak 2018/140/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie BRV heeft, wegens geconstateerde onregelmatigheden,  het tentamen Strafrecht 2 ongeldig verklaard en besloten dat dit niet beoordeeld wordt.

Het administratief beroep tegen deze beslissing is door het CBE van De Haagse Hogeschool ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE is beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO

De zaak is ongegrond.