Uitspraak in zaak 2018/177/CBE

De examencommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan een bindend negatief studieadvies (BNSA) vertrekt aan appellant.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.