Uitspraak in zaak 2018/158.1

Vovo verzoek:

verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep de melding aan de IND te schorsen / in te trekken

Uitspraak CBHO

Het verzoek is afgewezen.