Uitspraak in zaak 2018/110

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Fontys Hogescholen waarbij het bezwaar van appellant tegen de opgelegde maatregel waarbij wegens ongepast gedrag de toegang tot de terreinen, gebouwen en voorzieningen voor de duur van een jaar zijn ontzegd, ongegrond is verklaard.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Uitspraak CBHO

De zaak is ongegrond.