Uitspraak in zaak 2018/178/CBE

Bestreden beslissing

De Examencommissie heeft appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Creative Media Game Technologies.

Het College van Beroep voor de Examens van de NHTV heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.