Uitspraak in zaak 2018/166/CBE

Bestreden beslissing:

De Examencommissie geneeskunde heeft geweigerd de geldigheidsduur van een eerder verleende vrijstelling voor de wetenschappelijke stage te verlengen.

Het CBE van de VU heeft het administratief beroep van appellante tegen die weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Hoofdoverwegingen: