Uitspraak in zaak 2018/182

Bestreden beslissing:

Aan appellant is bericht dat hij instellingscollegeld vershuldigd is (€ 8.200,-) voor de bacheloropleiding psychologie. Op zijn verzoek om het lagere instellingstarief in rekening te brengen is afwijzend gereageerd,

Tegen die beslissing(en) heeft appellant bezwaar gemaakt.

Het college van bestuur  van Rijksuniversiteit Groningen heeft – hoewel de geschillenadviescommissie anders heeft geadviseerd – het bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het CvB heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.