Uitspraak in zaak 2018/188/CBE

Bestreden beslissing:

De admissions board heeft namens de decaan FNWI afwijzend beslist op het verzoek om toelating tot de masteropleiding Artificial Intelligence.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant gegrond verklaard.

De admissions board heeft een nieuwe beslissing genomen op het afwijzingsverzoek.

Tegen de uitspraak van het CBE alsmede tegen de nieuwe beslissing over de toelating heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.