Uitspraak in zaak 2018/206/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de faculteit Bestuur, Recht, Bestuur en Veiligheid heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Applied Safety & security Management.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO: Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.5. Het College is met het CBE van oordeel dat het op de weg van appellant had gelegen om opnieuw contact met de studentendecaan dan wel met de examencommissie te zoeken zodra hem was gebleken dat hij niet binnen afzienbare tijd een medische verklaring kon verkrijgen. Hij had met de studentendecaan dan wel de examencommissie kunnen bespreken of er andere mogelijkheden waren om de extra tijd te krijgen. Ook voor de studieloopbaanbegeleiding geldt dat het aan een student is om contact op te nemen als er behoefte aan begeleiding bestaat. Ter zitting is namens examencommissie verklaard dat studenten in het eerste jaar het vak “personal coaching” volgen dat onder meer bestaat uit studieloopbaanbegeleiding. Het CBE heeft in het verweerschrift toegelicht dat appellant zowel in het studiejaar 2017-2018 als in het studiejaar 2016-2017 voor studieloopbaanbegeleiding aan de heer R. Arons, docent Engels, was toegewezen. Ter zitting is namens de examencommissie verklaard dat de heer Arons de hele week aanwezig en benaderbaar is voor studieloopbaan­begeleiding. De opleiding heeft hiermee studieloopbaanbegeleiding aangeboden, als bedoeld in artikel 7.4, tweede lid, aanhef en onder a, van de OER

Hetgeen appellant heeft aangevoerd, leidt derhalve niet tot het oordeel dat hem geen BNSA mocht worden gegeven.