Uitspraak in zaak 2019/001/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft op advies van de examinator  besloten dat appellante het coschap IHK-2 Interne Geneeskunde in zijn geheel moet overdoen omdat het onderdeel Medische Deskundigheid met een 5 is beoordeeld.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Uitspraak CBHO: Gegrond

Hoofdoverwegingen: