Zaak 2019/054/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft appellante geen toestemming verleend om vervroegd het onderdeel praktijkonderzoek te mogen herkansen.

Het CBE van de Hogeschool Leiden heeft het administratief beroep tegen de weigering ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Ingetrokken bij het CBHO