2019/030/CBE

Besteden beslissing:

Het verzoek van appellant om deel te mogen nemen aan een tentamen waarvoor hij niet tijdig was ingeschreven is door de examencommissie niet in behandeling genomen.

Tegen de weigering heeft appellant administratief beroep ingesteld. Het CBE van Hogeschool Inholland heeft niet op het administratief beroep beslist.

Tegen die weigering heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: Onbevoegd