Uitspraak in zaak 2019/041/CBE

Bestreden beslissing:
 

De examencommissie van het instituut voor Gezondheidszorg  heeft examinatoren aangewezen en appellante per brief hiervan in kennis gesteld.

De voorzitter van het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de (voorzitter van) het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO: Niet-Ontvankelijk

Hoofdoverwegingen:

2.2. Het College overweegt ambtshalve als volgt.

Appellante beoogt met haar beroep te bereiken dat haar een stage-examinator wordt toegewezen, zodat zij de laatste fase van haar opleiding kan afronden.

Verweerder heeft in zijn verweerschrift en ter zitting van het College overtuigend toegelicht dat appellante pas een stage-examinator kan worden toegewezen als de door haar gewenste vierdejaars stage is goedgekeurd. Over de weigering van die goedkeuring loopt thans een procedure bij verweerder.

Gelet hierop is het College van oordeel dat appellante hetgeen zij beoogt met haar beroep niet kan bereiken. Appellante heeft daarom geen belang bij een beoordeling van haar beroep. Het beroep zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.