Uitspraak in zaak 2019/043/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het tentamen Burgerlijk Recht met een 5.0 beoordeeld. De examencommissie heeft appellant daarom laten weten dat het tentamen niet behaald is.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: Ongegrond

Hoogdoverwegingen:

2.4.2. In hetgeen appellante heeft aangevoerd, ziet het College geen aanleiding om de beslissing van het CBE onjuist te achten. De gronden van appellante zijn uitsluitend gericht op (vak)inhoudelijke aspecten. Aan een beoordeling van deze aspecten komt het College, zoals reeds overwogen, niet toe. Appellante heeft in haar beroep niet gesteld dat sprake is geweest van een schending van voorschriften van procedurele aard als hiervoor bedoeld. Het is het College ook niet gebleken dat sprake is geweest van een dergelijke schending. Het CBE heeft ter zitting van het College uiteengezet op welke wijze toetsvragen worden opgesteld, toetsen worden samengesteld en de validiteit van antwoorden wordt gewaarborgd. In het dossier bevindt zich een uitgebreide uitleg van de vakdocent over de (on)juistheid van de antwoorden van appellante. Het College ziet gelet hierop geen enkele grond voor twijfel aan de zorgvuldigheid van de vraagstelling van het tentamen, noch aan de zorgvuldigheid van de beoordeling van het werk van appellante.
Het betoog faalt.