Uitspraak in zaak 2019/057/CBE

Bestreden beslissing:

De afstudeerscriptie is door de examinatoren met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Utrecht heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de scriptie deels - voor wat betreft het verzoek om een herbeoordeling door andere examinatoren - ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.7. Het College stelt vast dat appellant geen vertrouwen heeft in een onpartijdige beoordeling door de desbetreffende examinatoren omdat zij de door hen gegeven beoordelingen van de eindscriptie stellig hebben verdedigd zonder oog te hebben voor de bezwaren van appellant daartegen. De omstandigheid dat de examinatoren in een procedure bij verweerder de door hen gegeven beoordelingen stellig hebben verdedigd, is naar het oordeel van het College geen omstandigheid op basis waarvan verweerder tot het oordeel had moeten komen dat de desbetreffende examinatoren vooringenomen zijn en daarom niet kan worden uitgegaan van hun onpartijdigheid. Het College ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de examinatoren niet alsnog de bezwaren van appellant op een professionele manier bij hun beoordelingen kunnen betrekken. Verweerder heeft dan ook kunnen volstaan met de opdracht dat de desbetreffende examinatoren een nieuw besluit moeten nemen dat is voorzien van een nadere motivering waarin wordt ingegaan op de door appellant aangevoerde bezwaren tegen de gemaakte beoordeling. Dit betekent dat de beslissing van verweerder in zoverre in stand blijft.