Zaak 2019/090

Op het verzoek van appellant om hem op grond van artikel 35 Wbp naast de verstrekte kopie van het digitale dossier een afschrift van het volledige dossier te verstrekken is afwijzend beslist.

Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs heeft het beroep met toepassing van artikel  6:16 Awb doorgezonden naar de rechtbank.

Doorgezonden aan de Rechtbank