Uitspraak in zaak 2019/101.5/CBE

Bestreden beslissing:

De Colloquium doctumcommissie heeft de tentamens Engels en Geschiedenis II met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beoordelingen ongegrond verklaard

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om een versnelde behandeling.

Uitspraak CBHO:Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.3.2. De examinator heeft zich op het standpunt gesteld dat hij alle formulieren die appellante heeft ingeleverd bij de surveillant, heeft beoordeeld. Naar aanleiding van de stelling van appellante, dat zij op 21 en 22 mei 2019 ook formulieren met kladantwoorden heeft ingeleverd en dat de examinator deze kladantwoorden heeft beoordeeld, heeft de examencommissie alle bewaarde papieren die ten tijde van de tentamens zijn achtergelaten, laten onderzoeken. De tentamenorganisatie verzamelt alle achtergebleven papieren in een speciale container. Deze container is meermaals doorzocht om eventueel nog aanwezige formulieren van appellante te vinden. Na herhaaldelijk zoeken is geen enkel papier gevonden met daarop de naam en het studentnummer van appellante. De tentamenorganisatie heeft op verzoek van de examencommissie ook handschriften en de kleur pen op de vellen kladpapier zonder naam en studentnummer vergeleken met het handschrift van appellante, maar zonder resultaat.

2.3.3. Verweerder heeft zich, gelet op dit onderzoek, terecht op het standpunt gesteld dat voor de stelling van appellante dat er op beide dagen naast het beoordeelde tentamenwerk nog andere formulieren met antwoorden door haar zijn ingeleverd, geen aanknopingspunten bestaan. De verantwoordelijkheid voor het inleveren van de juiste antwoordformulieren ligt, zoals verweerder ook terecht heeft gesteld, bij appellante. Naar aanleiding van de stellingen van appellante heeft zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden.

Verweerder heeft terecht geen aanleiding gezien om de beslissingen van de examinator van 4 en 11 juni 2019 te vernietigen.