Zaak 2020/065.1

Verzoek voorlopige voorziening:

De Toelatingscommissie B. Geneeskunde van de Vrije Universiteit  heeft de aangeboden studieplaats ingetrokken omdat deze niet binnen de termijn van 4 dagen is geaccepteerd.

Tegen die beslissing heeft verzoekster bezwaar gemaakt.

Verzoekster vraagt het CBHO om haar bij wijze van een voorlopige voorziening in de gelegenheid te stellen aan de inschrijfvoorwaarden te voldoen.

Verzoek ingetrokken bij het CBHO