Zaak 2020/028/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het afstudeerwerk met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Beroep bij het CBHO ingetrokken