Uitspraak CBHO 2020/112

Bestreden beslissing:

Tegen de beslissing van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: Ongegrond, verzoek om schadevergoeding afgewezen

Hoofdoverwegingen:

2.5. Met de herhaalde bekendmaking van de onder 2.4 genoemde beslissing bij het bericht van 25 november 2019 wordt niet een ander rechtsgevolg beoogd dan is neergelegd in de beslissing van 19 juli 2019, zodat daartegen geen administratief beroep openstaat. Met het bericht zelf heeft de examencommissie ook geen rechtsgevolgen beoogd. Dat betekent dat verweerder het administratief beroep terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het beroep bij het College moet dan ook ongegrond worden verklaard.
2.5.1. Gelet op wat hiervoor is overwogen komt het College niet toe aan de beoordeling van het betoog van appellant dat niet het naar de examencommissie doorgeleide verzoek van 26 juni 2019, maar het gesprek dat hij op 9 januari 2018 had met zijn studieadviseur en het Hoofd DOS, had of zou moeten worden aangemerkt als verzoek om een vrije bachelor te mogen volgen en dat de Examencommissie daarop, gelet op het bepaalde in artikel 6.3 van de toepasselijke Onderwijs- en Examenregeling, niet meer kon beslissen en het besluit van 19 juli 2019 in zoverre onbevoegd zou zijn genomen.
2.6. Nu het beroep ongegrond is, moet het verzoek om schadevergoeding worden afgewezen.